QUÈ OFERIM A LES COLÒNIES ESCOLARS


La Granja Escola de Can Pau proposa una planificació d'activitats que es poden seguir en règim de visita d'un dia o en estada de dues o més jornades. la proposta pedagògica que oferim pretén assolir una comprensió de l'ús, costums i tradicions de la pagesia tradicional, així com les implicacions actuals de l'agricultura moderna; per això quasi la totalitat de tallers que es realitzen giren al voltant de la tríada "granja-camp-bosc", sosteniment bàsic de la masia catalana típica. Així com la transformació d'aliments que provinguin dels tres àmbits abans esmentats. També s'ha de tenir en compte la gran riquesa cultural, paisatgística i etnogràfica que podem gaudir de la zona, que fa que es pugui complementar l'estada a Can Pau amb interessants visites guiades.